แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง : ปูนาขาเก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : องค์ประกอบ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่9

             วันจันทร์                   @  ระบายสีปูนา

             วันอังคาร                  @  พับที่นอน

             วันพุธ                       @  เก้าอี้ดนตรี

             วันพฤหัสบดี             @ บีลัคกี้ทอด+ต้มจืดวุ้นเส้น

             วันศุกร์                      @ ใบหน้าของฉัน

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 25-29 มกราคม 2564เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเบญญทิพย์ แสนใหม่