แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

            หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง : จิ้งหรีดเสียงหวาน

            แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ประโยชน์

            เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 20

                          วันจันทร์          @     ระบายสีพี่หมาป่า                                                                                                                                                     

                        วันอังคาร           จิ้งหรีดทอด

                          วันพุธ                @    เตะบอลยักษ์

                          วันพฤหัสบดี      @    การทิ้งขยะให้ถูกที่

                          วันศุกร์               @    พับผ้า