แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

            หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง : จิ้งหรีดเสียงหวาน

            แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ประโยชน์

            เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 17

                          วันจันทร์          @     ปะติดดิน                                                                            

                        วันอังคาร           ผัดวุ้นเส้น

                          วันพุธ                @    วิ่งสะบัดมืออยู่กับที่

                          วันพฤหัสบดี      @    การดูแลคอ

                          วันศุกร์               @   เช็ดของเล่น