แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

            หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง : จิ้งหรีดเสียงหวาน

            แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การเคลื่อนไหว

            เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 14

                          วันจันทร์           @    ระบายสีปูนปั้น                                                                                                                                                         

                          วันอังคาร          @   สังขยาฟักทอง

                          วันพุธ                @   โยคะท่าพี่ปลาดาว

                          วันพฤหัสบดี      @    ผักแสนดีมีประโยชน์

                          วันศุกร์               @   เช็ดกระดาน