แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

            หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง : จิ้งหรีดเสียงหวาน

            แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การเคลื่อนไหว

            เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 13

                          วันจันทร์           @    ปั้นดินน้ำมัน                                                                                                             

                          วันอังคาร          @   ฟักทองเชื่อม

                          วันพุธ                @    ตามล่าเจ้าบับเบิล

                          วันพฤหัสบดี      @    การดูแลผิว

                          วันศุกร์               @   หยุดวันมาฆบูชา