แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

            หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง : จิ้งหรีดเสียงหวาน

            แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ที่อยู่อาศัย

            เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 11

                          วันจันทร์           @    ปะติดเปลือกไข่                                             

                          วันอังคาร          @    ผัดผักรวม

                          วันพุธ                @    กระโดดตบ

                          วันพฤหัสบดี      @    การใส่ถุงเท้า

                          วันศุกร์               @   ถูพื้น