แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

            หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง : จิ้งหรีดเสียงหวาน

            แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ที่อยู่อาศัย

            เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 10

                          วันจันทร์          @     ปะติดสายน้ำ                                                                      

                          วันอังคาร            กะหล่ำปลีผัดน้ำปลา

                          วันพุธ                @    แยกสีลูกบอล

                         วันพฤหัสบดี      @    อาหารเพื่อสุขภาพ

                          วันศุกร์               @   กวาดพื้น