แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

            หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง : จิ้งหรีดเสียงหวาน

            แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : อาหาร

            เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 8

                          วันจันทร์          @     ระบายสีต้นไม้       

                          วันอังคาร             สลัดผัก

                          วันพุธ                @    เก็บของใส่ตะกร้า

                         วันพฤหัสบดี      @    การดูแลหู

                          วันศุกร์               @   เก็บของเล่น