แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

            หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง : จิ้งหรีดเสียงหวาน

            แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : อาหาร

            เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 6

                          วันจันทร์          @     ระบายสีรวงข้าว

                          วันอังคาร             แตงโมปั่น

                          วันพุธ                @    ตามหาพี่จิ้งหรีด

                          วันพฤหัสบดี      @    เล็บสะอาดปราศจากโรค

                          วันศุกร์               @   ล้างจาน