แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

            หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง : จิ้งหรีดเสียงหวาน

            แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การเจริญเติบโต

            เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 4

                          วันจันทร์           @   ปะติดพี่ดอกหญ้า    

                          วันอังคาร          @   บวดมันเทศ  

                            วันพุธ                @    หลบสิ่งกีดขวาง

                            วันพฤหัสบดี      @   การล้างหน้า

                            วันศุกร์               @   ถูพื้น