แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

            หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง : จิ้งหรีดเสียงหวาน

            แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การเจริญเติบโต

            เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 2

                         วันจันทร์           @    ระบายสีจิ้งหรีด

                         วันอังคาร          @    ต้มจืดหมูสับ

                            วันพุธ                @    เดินเก็บบอล

                            วันพฤหัสบดี      @   การหวีผม

                            วันศุกร์               @   เช็ดกระจก