แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

            หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง : จิ้งหรีดเสียงหวาน

            แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การเจริญเติบโต

            เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 1

                          วันจันทร์          @     -

                          วันอังคาร             ฟักทองนึ่ง

                          วันพุธ                @    โยคะท่าพี่จระเข้

                          วันพฤหัสบดี      @    การล้างมือ

                          วันศุกร์               @    ปัดฝุ่น