แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ไวรัส  ไวร้าย ดูแลได้ด้วยมือเรา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ดูแลร่างกายกาย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 19

             วันจันทร์                   @  ระบายสีตัวฉัน

             วันอังคาร                   @  ร้อยกำไลข้อมือ

             วันพุธ                       @   ต้มมาม่าใส่ไข่

             วันพฤหัสบดี               @   ดูแลทุกส่วนของร่างกาย

             วันศุกร์                      @  อุ้มลูกโป่งใส่น้ำข้ามสิ่งกีดขวาง

ระยะเวลาที่สอน : วันที่     2-6 พฤศจิกายน 2563  เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางวโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวธนภรณ์ คำโสภา