แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  2

              หน่วยการเรียนรู้ : โควิด 19

              เนื้อหาที่สอน  :วันจันทร์   @   ถุงกระดาษโควิด

                                        วันอังคาร   @   อาบน้ำให้สะอาด

                                        วันพุธ                @   ผจญภัยแดนโควิด

                                        วันพฤหัสบดี       @   คัพเค้กช็อกโกแลต

                                        วันศุกร์              @   การใช้ช้อน

              ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 9 - 13  พฤศจิกายน  2563 เวลา  09.20-10.15  น.

              ครูประจำชั้น  :   นางสาวภาสินี บุญศรี

              นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นายพงศ์ธวัช  กองเกิด