แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ไวรัส ไวร้ายดูแลได้ด้วยมือเรา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ดูแลรักษาร่างกาย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 9

             วันจันทร์                   @   พิมพ์นิ้ว

             วันอังคาร                  @   หยิบให้ถูกใช้ให้เป็น(ผงซักฟอก)

             วันพุธ                       @   ทำอาหาร(ขนมปังราดนมรสช็อคโกแลต)

             วันพฤหัสบดี               @   นิ้วมือทั้งสิบ

             วันศุกร์                      @  เต้นประกอบเพลง

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 24-28 สิงหาคม 2563  เวลา 10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางวโรชา  วิรัชมาศโกมล

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวธนภรณ์ คำโสภา