แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ไวรัส ไวร้ายดูแลได้ด้วยมือเรา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ดูแลรักษาร่างกาย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 8

             วันจันทร์                   @   ตาของฉัน 

             วันอังคาร                  @   หยิบให้ถูกใช้ให้เป็น(เช็ดโต๊ะ)

             วันพุธ                       @   ทำอาหาร(ก๋วยเตี๋ยวไก่)

             วันพฤหัสบดี               @   ตาแสนสวย

             วันศุกร์                      @  วิ่งตามรอยเท้า

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563  เวลา 10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางวโรชา  วิรัชมาศโกมล

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวธนภรณ์ คำโสภา