แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @    ปะติดต้นไม้

                          วันอังคาร          @    พับผ้าเช็ดตัว

                          วันพุธ                @    เคลื่อนไหวประกอบเพลง(โยนบอล ใส่ตะกร้า)

                          วันพฤหัสบดี     @    ทำความสะอาดห้องน้ำ

                          วันศุกร์              @    ขนมปังคลุกฝุ่น

 

ระยะเวลาที่สอน : (สัปดาห์ที่ 7)วันที่ 12-16 ธันวาคม 2559  เวลา 09.20 น. – 10.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี  บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวฤทัยรัตน์  โตไพร