แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ไวรัส ไวร้าย ดูแลได้ด้วยมือเรา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  เรียนรู้ร่างกาย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 3

             วันจันทร์                   @   มือวิเศษ (วาดรูประบายสี)

             วันอังคาร                   @  ถูพื้น

             วันพุธ                       @   ทำอาหาร(ต้มมาม่าใส่ไข่)

             วันพฤหัสบดี               @  อวัยวะของเรา (มือ)

             วันศุกร์                     @  จับอวัยวะให้ถูกนะจ๊ะ

ระยะเวลาที่สอน : วันที่   13-17 กรกฎาคม 2563 เวลา  10.30–  11.00  น.

ครูประจำชั้น : นางวโรชา  วิรัชมาศโกมล

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวธนภรณ์ คำโสภา