แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

  หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : ผักแสนอร่อย

  แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ผักแสนอร่อย 

  เนื้อหาที่สอน  :   วันจันทร์            @   ปะติดรูปมะเขือเทศ

                               วันอังคาร           @   พี่ต้นหอมตากผ้า

                                วันพุธ                @   ปั่นจักรยานไปจ่ายตลาด (ฟิตเนส)

                                 วันพฤหัสบดี      @   น้องผักชีติดฟัน (แปรงฟัน)

                                  วันศุกร์              @   ผัดวุ้นเส้น

   ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 6 - 10 มกราคม 2563 เวลา  10.15-11.15  น.

   ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวอัญชลีพร พงศ์สุวรรณ