แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

   หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : ผักแสนอร่อย

   แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ผักแสนอร่อย 

   เนื้อหาที่สอน  :    วันจันทร์             @   ปะติดรูปแครอท

                                  วันอังคาร           @   พี่ผักกวาดบ้าน

                                   วันพุธ                @   พี่มะระลอดรั้ว (ลอดอุโมงค์)

                                    วันพฤหัสบดี      @   น้องแตงกวาติดกระดุม

                                     วันศุกร์              @   ไก่ยอทอด

   ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 2-6 ธันวาคม 2562 เวลา  10.15-11.15  น.

    ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวอัญชลีพร พงศ์สุวรรณ