แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

  หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : ผักแสนอร่อย

  แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ผักแสนอร่อย 

  เนื้อหาที่สอน  :  วันจันทร์            @   โมบายผัก(กระหล่ำปลี)

                              วันอังคาร           @   พี่ผักกวาดบ้าน

                               วันพุธ                @   วิ่งเก็บสะตอ (ฟิตเนส)

                               วันพฤหัสบดี      @   น้องแตงกวาติดกระดุม

                                วันศุกร์              @   ผัดวุ้นเส้น

  ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562 เวลา  10.15-11.15  น.

  ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวอัญชลีพร พงศ์สุวรรณ