แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

    หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : ผักแสนอร่อย

    แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ผักแสนอร่อย

     เนื้อหาที่สอน  :    วันจันทร์            @   สีธรรมชาติจากผัก

                                   วันอังคาร           @   พี่ผักกวาดบ้าน

                                    วันพุธ                @   หัวไชเท้าโผล่จากดิน (ขนลูกบอลผ่านอุโมงค์)

                                    วันพฤหัสบดี      @   น้องแตงกวาติดกระดุม

                                    วันศุกร์               @   ผัดเปรี้ยวหวาน

     ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562 เวลา  10.15-11.15  น.

     ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

     นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวอัญชลีพร พงศ์สุวรรณ