แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : มะละกอ

   แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การปลูก

   เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 20

               วันจันทร์                   @  ระบายสีมะละกอ

               วันอังคาร                  @  ห้องน่าอยู่

               วันพุธ                        @  โยนบอลใส่ตะกร้า

               วันพฤหัสบดี              @  ข้าวผัดไข่+ต้มจืดวุ้นเส้น                                                                                                                                        

               วันศุกร์                       @  การใช้ช้อน

   ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 16 – 20 มีนาคม 2563 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

   ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีจันทร์กลาง