แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

     หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : มะละกอ

     แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การปลูก

     เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 19

                 วันจันทร์                    @   ปั้นดินน้ำมัน

                 วันอังคาร                   @   ทำความสะอาดโต๊ะ

                 วันพุธ                         @    โยนโบว์ลิ่ง

                 วันพฤหัสบดี              @    ไข่เจียว+ต้มยำไก่

                 วันศุกร์                       @   เข้าห้องน้ำ

     ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 9 – 13 มีนาคม 2563 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

     ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

     นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีจันทร์กลาง