แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : มะละกอ

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : สีสัน

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 14

                    วันจันทร์        @      ประดิษฐ์กล่องไม้ไอติม

                   วันอังคาร        @      สะอาดใสใส่น้ำดื่ม

                   วันพุธ              @      โบว์ลิ่ง

                   วันพฤหัสบดี   @      บีลัคกี้ทอด+ต้มจืดฟัก

                   วันศุกร์            @      เข้าห้องน้ำ

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 3 - 7  กุมภาพันธ์  2563   เวลา 10.20 . - 11.10 .

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีจันทร์กลาง