แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : มะละกอ

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : สีสัน

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 13

                    วันจันทร์        @      ปั๊มสีมะละกอ

                   วันอังคาร        @      ใบไม้แสนสวย

                   วันพุธ              @      มะละกอแยกสีลูกบอล

                   วันพฤหัสบดี   @      กุนเชียงทอด+ต้มจืดวุ้นเส้น

                   วันศุกร์            @      มะละกอใส่ถุงเท้า

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 27 - 31  มกราคม  2563   เวลา 10.20 . - 11.10 .

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีจันทร์กลาง