แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : มะละกอ

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : เก็บเกี่ยว

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 12

                    วันจันทร์         @      ตุ๊กตาจากแกนกระดาษทิชชู่

                   วันอังคาร        @      ทำความสะอาดโต๊ะ

                   วันพุธ              @      เดินผจญภัย

                   วันพฤหัสบดี   @       ไก่ทอด+ซุปหมูมันฝรั่ง

                   วันศุกร์            @      สวมรองเท้า

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 20 - 24  มกราคม  2563   เวลา 10.20 . - 11.10 .

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีจันทร์กลาง