แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : มะละกอ

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : เก็บเกี่ยว

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 11

                    วันจันทร์        @      ระบายสีน้องหมู

                   วันอังคาร        @      มะละกอกวาดบ้าน

                   วันพุธ              @      มะละกอลอดอุโมงค์

                   วันพฤหัสบดี   @      ข้าวผัดไข่+ต้มจืดวุ้นเส้น

                   วันศุกร์            @      สวมกางเกงเอวยืด

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 13 - 17 มกราคม 2563 เวลา 10.20 . - 11.10 .

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีจันทร์กลาง