แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : มะละกอ

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ประโยชน์

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่   7

                    วันจันทร์         @      ออมสินมะละกอ          

                   วันอังคาร        @      มะละกอพับผ้า

                   วันพุธ              @      มะละกอเหยียบลูกโป่ง

                   วันพฤหัสบดี   @      หมูทอด+ต้มจืดวุ้นเส้น

                   วันศุกร์            @      มือมีไว้หยิบจับสิ่งของ

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2562    เวลา 10.20 . – 11.10 .

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี  บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีจันทร์กลาง