แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : มะละกอ

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การดูแล

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 2

                             วันจันทร์         @      มะละกอตามเส้นประ               

                             วันอังคาร        @      มะละกอถูบ้าน

                             วันพุธ              @      มะละกอแยกสีลูกบอล

                             วันพฤหัสบดี   @      ไข่เจียว+ต้มจืดวุ้นเส้น

                             วันศุกร์             @      ใบหน้าของฉัน

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 11 - 15  พฤศจิกายน  2562  เวลา 10.20 . - 11.10 .

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีจันทร์กลาง