แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : มะละกอ

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การดูแล

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 1

                    วันจันทร์         @      เล่นกับสีน้ำ

                   วันอังคาร        @      ทำความสะอาดห้องเรียน

                   วันพุธ              @      เก้าอี้ดนตรี

                   วันพฤหัสบดี   @      ข้าวผัดไข่+ต้มจืดวุ้นเส้น

                   วันศุกร์            @      รู้จักอวัยวะของร่างกาย

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 4-8 พฤศจิกายน  2562   เวลา 10.20 . - 11.10 .

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีจันทร์กลาง