แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

            หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรื่อง ถั่ว ถั่ว

            แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  สี

            เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่  20 

                        วันจันทร์                  @    พี่ถั่วช่วยเก็บขยะ

                        วันอังคาร                 @    ยอไก่ทอด +ไข่พะโล้

                       วันพุธ                        @     เดินทางไกล

                       วันพฤหัสบดี             @     การแต่งกาย

                       วันศุกร์                      @     พี่ถั่วแปลงร่าง

             ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 16 -20 มีนาคม 2563 เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

              ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

              ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

              นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาววนิดา  เทียมเลิศ