แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

                  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรื่องถั่ว ถั่ว

                  แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  สี

                  เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 18

                                          วันจันทร์                   @  ถั่วเหลืองถูพื้น

                                          วันอังคาร                  @  ข้าวผัดไข่+ ต้มยำหมู

                                          วันพุธ                        @   เตะบอล

                                          วันพฤหัสบดี             @  ดูแลผิวกาย

                                          วันศุกร์                      @ ผ้าเช็ดหน้าลายถั่ว

                 ระยะเวลาที่สอน : วันที่  2 – 6  มีนาคม  2563  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

                 ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

                 ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

                 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาววนิดา  เทียมเลิศ