แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

             หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรื่อง ถั่ว ถั่ว

             แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  อาหาร

             เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 14   

                          วันจันทร์                   @  ถั่วเหลืองกวาดห้อง

                          วันอังคาร                  @  ทอดมันหมูสับ + ซุปไก่มันฝรั่ง

                          วันพุธ                        @  โยนพี่ถั่ว

                          วันพฤหัสบดี             @  การเข้าห้องน้ำ

                          วันศุกร์                      @  กระเป๋าลายถั่ว

              ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 3 – 7  กุมภาพันธ์ 2563  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

              ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

              ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

              นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู :  นางสาววนิดา  เทียมเลิศ