แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

            หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรื่อง ถั่ว ถั่ว

            แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  อาหาร

            เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 13   

                          วันจันทร์                   @  ถั่วเหลืองกวาดห้อง

                          วันอังคาร                  @  หมูหวาน + ต้มจืดฟัก

                          วันพุธ                        @  ถั่วใส่ตะกร้า

                          วันพฤหัสบดี             @  นวดผ่อนคลาย

                          วันศุกร์                      @  การเดินทางของถั่ว

            ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 27 – 31  มกราคม 2563  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

            ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

            ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

            นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาววนิดา  เทียมเลิศ