แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

             หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรื่อง ถั่ว ถั่ว

             แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  การดูแล

             เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 7

                            วันจันทร์                   @  พี่ถั่วดื่มน้ำเติมพลัง

                            วันอังคาร                  @   ข้าวต้ม

                            วันพุธ                        @   พี่ถั่วลงหลุม (ยอดเหรียญใส่แก้ว)

                            วันพฤหัสบดี             @   ล้างมือ

                            วันศุกร์                      @   เมล็ดถั่วหรรษา (ถั่วปั๊มติดผ้า)

               ระยะเวลาที่สอน : วันที่  16 – 20 ธันวาคม 2562  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

               ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

               ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

                นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาววนิดา  เทียมเลิศ