แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

              หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรื่อง ถั่ว ถั่ว

              แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ลักษณะ

              เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 4

                            วันจันทร์                   @  รดน้ำพี่ถั่วฝักยาว

                            วันอังคาร                  @   ผัดกระเพรา  + ต้มยำหมู

                            วันพุธ                       @   โยนพี่ถั่ว

                            วันพฤหัสบดี             @   อุปกรณ์รับประทานอาหาร

                            วันศุกร์                      @  พี่ถั่วพาเพลิน

               ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

               ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

               ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

               นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาววนิดา  เทียมเลิศ