แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

             หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรื่อง ถั่ว ถั่ว

             แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ลักษณะ

             เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 3

                                     วันจันทร์                   @  พี่ถั่วดำดิน

                                     วันอังคาร                  @  ผัดถั่ว + ต้มจืดวุ้นเส้น

                                     วันพุธ                       @   ถั่วใส่ตะกร้า

                                     วันพฤหัสบดี             @  อุปกรณ์แต่งกาย

                                     วันศุกร์                      @  พี่ถั่วหรรษา (รู้จักสีจากถั่ว)

             ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน  2562   10.20 น. –  11.10 .

             ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

            ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

           นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาววนิดา  เทียมเลิศ