แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

                  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรื่องถั่ว ถั่ว

                  แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ลักษณะ

                  เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 1

                                          วันจันทร์                     @  ถั่วฝักยาวจอมสำรวจ

                                          วันอังคาร                  @  ไข่เจียว + ต้มจืดวุ้นเส้น

                                          วันพุธ                       @   บอลส่งเมือง (แยกสีบอล เหลือง - เขียว)

                                          วันพฤหัสบดี             @  ร่างกายของหนู

                                           วันศุกร์                      @ สีของถั่ว

                 ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 16 – 18 พฤษภาคม  2562  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

                 ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

                 ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

                 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาววนิดา  เทียมเลิศ