แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : มหัศจรรย์ สิ่งรอบตัว

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องตัวเรา

เนื้อหาที่สอน  :           วันจันทร์                   @ แว่นตาสามมิติ

                                      วันอังคาร                  @ ล้างจาน

                                       วันพุธ                       @ หนุ่มน้อยตกไข่ 

                                       วันพฤหัสบดี              @ พุงใหญ่ติดกระดุม

                                       วันศุกร์                      @ ผัดวุ้นเส้น

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 3-7 มิถุนายน 2562  เวลา 10.15น. – 11.15น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวนิสาชล  ตรีชาติ