แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ถ.ถั่วมหัศจรรย์

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : โครงสร้าง

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 5

                          วันจันทร์           @   ระบายสีถั่วแดง  

                          วันอังคาร          @   รดน้ำพี่ถั่ว

                         วันพุธ              @   ผัดซีอิ๋ว + น้ำซุป

                         วันพฤหัสบดี      @   พี่ถั่วสบายตัว

                         วันศุกร์             @    ถั่วผจญภัย

ระยะเวลาที่สอน : วันที่   10 – 14  มิถุนายน 2562  เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวชุติมา วงศ์อุดม