แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : พืชผักสวนครัว

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : อาหาร

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 11

                    วันจันทร์         @      พับกระดาษ

                   วันอังคาร        @      แตงกวาใส่รองเท้า

                   วันพุธ            @      วิ่งเก็บของ

                   วันพฤหัสบดี     @      ข้าวผัดไข่

                   วันศุกร์           @      อาบน้ำ/แต่งตัว

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.20 . - 11.10 .

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเบญจรงค์  จ่ากลาง