แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : พืชผักสวนครัว

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : อาหาร

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 10

                    วันจันทร์         @      ต่อเติมภาพตามจินตนาการ

                   วันอังคาร        @      -

                   วันพุธ            @      -

                   วันพฤหัสบดี     @      ต้มจืดวุ้นเส้น

                   วันศุกร์           @      แปรงฟัน

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2562  เวลา 10.20 . - 11.10 .

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี