แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ซุปเปอร์ข้าวโพด

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  สี

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 18

             วันจันทร์                   @  เก็บของเล่น

             วันอังคาร                  @   ไข่พะโล้ + ต้มจืดวุ้นเส้น

             วันพุธ                       @   กระโดดแตะดอกไม้

             วันพฤหัสบดี             @  สวมรองเท้า

             วันศุกร์                      @  ปั้นแป้งโดว์สีเหลือง

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 9 – 13 กันยายน 2562  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุกัญญา  เพ็ชรสร