แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ซุปเปอร์ข้าวโพด

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  การดูแล

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 5

             วันจันทร์                   @  ล้างจาน

             วันอังคาร                  @   ผัดผักกาด + ต้มจืดวุ้นเส้น

             วันพุธ                       @   เดินตามเส้นตรง

             วันพฤหัสบดี             @   สวมถุงเท้า

             วันศุกร์                      @   ระบายสีข้าวโพด (ใช้นิ้ว)

ระยะเวลาที่สอน : วันที่  10 – 14 มิถุนายน 2562   เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู :  นางสาวสุกัญญา  เพ็ชรสร