แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : ปลาท่องโลก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ปลาท่องโลก

เนื้อหาที่สอน  :   วันจันทร์                   @   ดินสอพี่ปลาดุกเออร์วิน                                                         

                            วันอังคาร                   @   พี่ปลาแอดแลนติกการ์ปอนตากผ้า

                            วันพุธ                        @   พี่ปลามิดไนท์ขนลูกโป่งน้ำ

                            วันพฤหัสบดี              @   พี่ปลาบิลเดิ้ลบลาสอาบน้ำ   

                            วันศุกร์                      @   พี่ปลาวาฬแป๊ะซะปลาทับทิม

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  11-15 มีนาคม  256เวลา  10.15-11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวจินดาหงษ์  ดำรงพันธ์