แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : ปลาท่องโลก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ปลาท่องโลก

เนื้อหาที่สอน  :        วันจันทร์                   @   ที่ขั้นหนังสือพี่ปลาดุกไนเจอร์                                             

                                 วันอังคาร                   @   พี่ปลาไหลกัลเปอร์ซักผ้า

                                  วันพุธ                       @   พี่ปลาคิลลี่วิ่งหนีฉลาม

                                  วันพฤหัสบดี             @   พี่ปลาออสเตรเลียนเซอฟิชอาบน้ำ         

                                  วันศุกร์                      @   พี่ปลาคิบินโอแป๊ะซะปลาช่อน

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  4-8 มีนาคม  256เวลา  10.15-11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวจินดาหงษ์  ดำรงพันธ์