แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : ปลาท่องโลก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องปลาท่องโลก

เนื้อหาที่สอน  :      วันจันทร์                 @   พี่ปลามอลลี่ทำกระปุกออมสิน

                                วันอังคาร                @   พี่ปลากะพงญี่ปุ่นล้างแก้ว

                                 วันพุธ                     @   พี่ปลาบาร์ขนน้ำ

                                 วันพฤหัสบดี           @   พี่ปลาปักเป้าซีลอนใสกางเกงมีตะขอ

                                  วันศุกร์                    @   พี่ปลาเฉาฮื้อทำปลากรอบ

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  28 มกราคม -  1 กุมภาพันธ์ 256เวลา  10.15-11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวจินดาหงษ์  ดำรงพันธ์