แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : ปลาท่องโลก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องปลาท่องโลก

เนื้อหาที่สอน  :                 

                            วันจันทร์                 @   พี่ปลาเซลฟินมอลลี่ตกแต่งผ้าเช็ดหน้า

                             วันอังคาร                @   พี่ปลาไบเคอร์ล้างจาน

                             วันพุธ                      @   พี่ปลาเดราน์เตตร้าโยนบอล

                             วันพฤหัสบดี            @   พี่ปลากระเบนโมโตโร่ใส่เสื้อ

                              วันศุกร์                    @   พี่ปลาฉลามก็อปลิ่นทำข้าวกรียบ

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  21-25 มกราคม 256เวลา  10.15-11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวจินดาหงษ์  ดำรงพันธ์