แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : ปลาท่องโลก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องปลาท่องโลก

เนื้อหาที่สอน  :                      

                          วันจันทร์                @  โมบายปลาการ์ตูน

                          วันอังคาร               @  พี่ปลาทีราเฟียพับผ้า

                          วันพุธ                     @   พี่ปลาเลม่อนเตตร้าโยนบอลลิ่ง

                          วันพฤหัสบดี           @   พี่พี่ปลาทริคเกอร์ใส่กางเกง

                          วันศุกร์                    @   พี่ปลาซาร์ดีนทำข้าวต้มมัด

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  7– 11 มกราคม 256เวลา  10.15-11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวจินดาหงษ์  ดำรงพันธ์